لانتویت ماجر

والس
انگلیس

Llantwit Major

United Kingdom

درباره شهرلانتویت ماجر

شهرلانتویت ماجر در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانتویت ماجر