لانگفنی

والس
انگلیس

Llangefni

United Kingdom

درباره شهرلانگفنی

شهرلانگفنی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانگفنی