لانفایرپول

والس
انگلیس

Llanfairpwll

United Kingdom

درباره شهرلانفایرپول

شهرلانفایرپول در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانفایرپول