لانلی

والس
انگلیس

Llanelli

United Kingdom

درباره شهرلانلی

شهرلانلی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانلی