لاندیلو

والس
انگلیس

Llandeilo

United Kingdom

درباره شهرلاندیلو

شهرلاندیلو در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لاندیلو