بالا

والس
انگلیس

Bala

United Kingdom

درباره شهربالا

شهربالا در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بالا