وول

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Wool

United Kingdom

درباره شهروول

شهروول در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وول