ترتورت

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Tortworth

United Kingdom

درباره شهرترتورت

شهرترتورت در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ترتورت