ترکای

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Torquay

United Kingdom

درباره شهرترکای

شهرترکای در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ترکای