سویندن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Swindon

United Kingdom

درباره شهرسویندن

شهرسویندن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سویندن