شپتن مالت

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Shepton Mallet

United Kingdom

درباره شهرشپتن مالت

شهرشپتن مالت در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شپتن مالت