شالدن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Shaldon

United Kingdom

درباره شهرشالدن

شهرشالدن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شالدن