شافتسباری

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Shaftesbury

United Kingdom

درباره شهرشافتسباری

شهرشافتسباری در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شافتسباری