پنزانس

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Penzance

United Kingdom

درباره شهرپنزانس

شهرپنزانس در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنزانس