پادستاو

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Padstow

United Kingdom

درباره شهرپادستاو

شهرپادستاو در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پادستاو