شمالی پترتن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

North Petherton

United Kingdom

درباره شهرشمالی پترتن

شهرشمالی پترتن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شمالی پترتن