نیوتن آبت

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Newton Abbot

United Kingdom

درباره شهرنیوتن آبت

شهرنیوتن آبت در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوتن آبت