نیونت

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Newent

United Kingdom

درباره شهرنیونت

شهرنیونت در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیونت