نایلسورت

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Nailsworth

United Kingdom

درباره شهرنایلسورت

شهرنایلسورت در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نایلسورت