لاور لانگفرد

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Lower Langford

United Kingdom

درباره شهرلاور لانگفرد

شهرلاور لانگفرد در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لاور لانگفرد