کینگستینتن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Kingsteignton

United Kingdom

درباره شهرکینگستینتن

شهرکینگستینتن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینگستینتن