ایلمینستر

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Ilminster

United Kingdom

درباره شهرایلمینستر

شهرایلمینستر در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ایلمینستر