داولیش

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Dawlish

United Kingdom

درباره شهرداولیش

شهرداولیش در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان داولیش