کنگرسباری

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Congresbury

United Kingdom

درباره شهرکنگرسباری

شهرکنگرسباری در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کنگرسباری