کلفرد

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Coleford

United Kingdom

درباره شهرکلفرد

شهرکلفرد در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلفرد