چیپپنهام

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Chippenham

United Kingdom

درباره شهرچیپپنهام

شهرچیپپنهام در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چیپپنهام