باککفاستلیغ

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Buckfastleigh

United Kingdom

درباره شهرباککفاستلیغ

شهرباککفاستلیغ در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باککفاستلیغ