بورتن اون دی واتر

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Bourton on the Water

United Kingdom

درباره شهربورتن اون دی واتر

شهربورتن اون دی واتر در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بورتن اون دی واتر