آکسمینستر

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Axminster

United Kingdom

درباره شهرآکسمینستر

شهرآکسمینستر در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آکسمینستر