آشبارتن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Ashburton

United Kingdom

درباره شهرآشبارتن

شهرآشبارتن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آشبارتن