آمسباری

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Amesbury

United Kingdom

درباره شهرآمسباری

شهرآمسباری در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آمسباری