آلمندسباری

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Almondsbury

United Kingdom

درباره شهرآلمندسباری

شهرآلمندسباری در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلمندسباری