نیوهاون

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Newhaven

United Kingdom

درباره شهرنیوهاون

شهرنیوهاون در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوهاون