نیوتن ستوارت

ستلاند
انگلیس

Newton Stewart

United Kingdom

درباره شهرنیوتن ستوارت

شهرنیوتن ستوارت در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوتن ستوارت