نیو گالاوای

ستلاند
انگلیس

New Galloway

United Kingdom

درباره شهرنیو گالاوای

شهرنیو گالاوای در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیو گالاوای