آیر

ستلاند
انگلیس

Ayr

United Kingdom

درباره شهرآیر

شهرآیر در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آیر