آویمر

ستلاند
انگلیس

Aviemore

United Kingdom

درباره شهرآویمر

شهرآویمر در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آویمر