ویندرمر

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Windermere

United Kingdom

درباره شهرویندرمر

شهرویندرمر در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویندرمر