ترور

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Torver

United Kingdom

درباره شهرترور

شهرترور در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ترور