وکمر

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Oakmere

United Kingdom

درباره شهروکمر

شهروکمر در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وکمر