نیوبی

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Newby

United Kingdom

درباره شهرنیوبی

شهرنیوبی در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوبی