مانچستر

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Manchester

United Kingdom

درباره شهرمانچستر

شهرمانچستر در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مانچستر