لیورپول

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Liverpool

United Kingdom

درباره شهرلیورپول

شهرلیورپول در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیورپول