لیلاند

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Leyland

United Kingdom

درباره شهرلیلاند

شهرلیلاند در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیلاند