هید

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Hyde

United Kingdom

درباره شهرهید

شهرهید در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هید