هیشام

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Heysham

United Kingdom

درباره شهرهیشام

شهرهیشام در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هیشام