گرتنا گرین

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Gretna Green

United Kingdom

درباره شهرگرتنا گرین

شهرگرتنا گرین در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گرتنا گرین