اسکدال

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Eskdale

United Kingdom

درباره شهراسکدال

شهراسکدال در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اسکدال