السمر پرت

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Ellesmere Port

United Kingdom

درباره شهرالسمر پرت

شهرالسمر پرت در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان السمر پرت