چیدل

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Cheadle

United Kingdom

درباره شهرچیدل

شهرچیدل در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چیدل